Tag:Thông tư 39 sửa đổi

Doanh nghiệp lo siết, Ngân hàng Nhà nước khẳng định nhiều điều kiện vay đang được “nới”

Thông tư 06/2023/TT-NHNN bổ sung nhiều quy định tạo điều kiện tiếp cận vốn cho khách hàng. Thông tư 06/2023/TT-NHNN (sửa đổi, bổ...

Latest news

Không thực hành ESG, doanh nghiệp có nguy cơ phải rời khỏi thị trường

Tại Diễn đàn ACCA châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc...
- Advertisement -

Bán bảo hiểm liên kết đầu tư qua ngân hàng: Siết hay cấm!?

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2011/TT-NHNN (Thông tư...

Diễn đàn ACCA châu Á – Thái Bình Dương: Cuộc trò chuyện tiên phong cho một tương lai bền vững

Ngày 28/5, Diễn đàn ACCA Châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh...

Must read